MODALITĂȚI DE EXERCITARE A DREPTURILOR CU PRIVIRE LA DATELE CU CARACTER PERSONAL

Pentru exercitarea unui drept al persoanelor fizice în legătură cu colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal şi pentru adresarea de întrebări sau transmiterea unor nemulţumiri legate de acest subiect, orice persoană fizică va putea formula cerere scrisă, datată, semnată și trimisă pe adresa societăţii: Mediaş, str. Regele Ferdinand I nr. 15, jud. Sibiu sau prin e-mail la adresa dafora@dafora.ro, în atenţia responsabilului cu protecţia datelor cu caracter personal. Este posibil să solicităm dovedirea identităţii comunicându-ne o copie a unui mijloc valabil de identificare pentru a ne conforma cu obligaţiile de securitate pe care le avem şi a împiedica divulgarea neautorizată a datelor.

RULES FOR THE EXERCISE OF RIGHTS CONCERNING PERSONAL DATA

In order to exercise a right of natural persons in connection with the collection and processing of their personal data and to ask questions or to transmit complaints related to this subject, any natural person may make a written request, dated, signed and sent to the address of the company: Medias, str. RegeleFerdinand I no.15, Sibiu county or by e-mail to dafora@dafora.ro, to the attention of the person responsible for the protection of personal data. We may request proof of identity by providing us with a copy of a valid identification document in order to comply with our security obligations and to prevent unauthorized disclosure of the data.