Comunicat de presă

S.C. DAFORA S.A. cu sediul în Mediaş, str. Regele Ferdinand I nr.15, judetul Sibiu, CUI 7203436, înregistrată la ONRC sub nr. J32/8/1995, va informăm urmatoarele:

În urma eforturilor susţinute depuse de noi şi ca rezultat al implicării si al suportului permanent acordat de administratorul judiciar CITR Filiala Cluj SPRL, pentru prima data în ultimii 6 ani, la data de 30.09.2017 Dafora a înregistrat un profit în sumă de 251.952.178 lei.

Rezultatul pozitiv se datorează atât operării în evidentele contabile a Planului de reorganizare a activităţii, cât şi efortului conjugat depus de companie în vederea redimensionării costurilor operaţionale, cooptării de personal de înaltă specializare si maximizării veniturilor aferente contractelor în curs de execuţie.

Planul de reorganizare a activităţii a fost propus de către administratorul judiciar CITR Filiala Cluj SPRL, aprobat de către Adunarea Creditorilor si apoi a fost confirmat de către judecătorul sindic în luna martie 2017.

Începând cu luna aprilie 2017, societatea a demarat implementarea Planului de reorganizare, sens în care ne-am îndeplinit obligaţiile de plată stabilite în Programul de plăţi, efectuând plăţi atât din activitatea operaţională, cât şi din valorificarea activelor, depăşind chiar previziunile de distribuiri şi realizând plăţi anticipate către creditori din valorificarea activelor excedentare.

Raportul financiar aferent trimestrului I de reorganizare a fost aprobat fără obiecţiuni în data de 17.10.2017 de către Adunarea Creditorilor, creditorii acordând în acest mod un vot de încredere în perspectivele companiei.

Experienţa îndelungată a companiei şi încrederea în perspectivele acesteia a determinat si cooptarea de personal cu înaltă specializare si experienţă internaţională. Aceste aspecte ne permit să executăm servicii de foraj la standarde calitative ridicate, în concordanţă cu cerinţele pieţei de profil şi să ne menţinem sau chiar să creştem cota de piaţă a companiei, în pofida concurenţei acerbe şi a nivelului relativ scăzut al cererii de servicii de foraj.

În acest moment continuăm implementarea Planului de reorganizare şi ne concentrăm pe accesarea de noi lucrări atât în ţară cât şi în străinătate şi depunem toate eforturile pentru a redeveni o companie performanta si competitivă.

DAFORA SA

About the author

Archive