Rezultate financiare preliminare 2017

S.C. DAFORA S.A. cu sediul în Mediaş, str. Regele Ferdinand I, nr.15, judetul Sibiu, CUI 7203436, înregistrată la ONRC sub nr. J32/8/1995, va informăm următoarele:

Conform rezultatelor financiare preliminare publicate, SC Dafora SA estimează înregistrarea în anul 2017 a unui profit în sumă de 250.908.565 lei. Rezultatul se datorează atât operării în evidenţele contabile a Planului de reorganizare, cât şi efortului conjugat depus în vederea eficientizării activităţii.

Reamintim faptul că Dafora SA a demarat implementarea Planului de Reorganizare începând cu luna aprilie 2017, iar până în prezent, Adunarea Creditorilor a aprobat fără obiecţiuni rapoartele financiare aferente trimestrelor I şi II de reorganizare.

Dafora SA şi-a îndeplinit obligaţiile stabilite în Programul de plăţi, acestea fiind efectuate atât din activitatea operaţională, cât şi din valorificarea activelor. Totodată, au fost efectuate plăţi anticipate către creditori din valorificarea activelor excedentare.

Obiectivul companiei pentru anul 2018 îl reprezintă maximizarea profiturilor şi depăşirea indicatorilor financiari înregistraţi în anul precedent, prin contractarea de lucrări noi pe plan intern şi internaţional, identificarea de noi pieţe de desfacere a serviciilor, dar şi prin menţinerea relaţiei cu clienţii tradiţionali.

Îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite este una dintre preocupările de bază ale companiei, personalul înalt calificat, know how-ul şi capacitatea tehnică fiind atuurile care poziţionează Dafora în topul companiilor de profil cu o experienţă vastă în executarea lucrărilor de foraj de mare adâncime. În acest sens, numai în anul 2017 au fost săpate 3 sonde cu adâncimi de peste 3000 m, 4 sonde de peste 4000 de metri si o sondă în curs de execuţie, care în prezent a depăşit adâncimea de 5000 m.

Dafora SA va continua implementarea Planului de Reorganizare şi îmbunătăţirea activităţii sub toate aspectele prin aplicarea de strategii coerente şi eficiente care reflectă creşterea sustenabilă a companiei.

 

DAFORA SA

About the author

Archive